Grip op je HR processen en meer tijd voor wat écht belangrijk is?

Het onderwijs: een fantastische en zo ontzettend betekenisvolle sector. Een bevlogen sector met mensen die ziel en zaligheid in hun werk leggen, om leerlingen te laten groeien. HR Ontwikkeling zorgt er samen met schoolorganisaties voor, dat onderwijstalent maximaal wordt ondersteund in het uitvoeren van deze belangrijke taak. Wij dragen graag bij waar het nog beter kan.

Onze twee hoofdexpertises

3 poppetjes waarvan 1 uitgelicht met vergrootglas

Het verder professionaliseren van schoolorganisaties

grafiek omhoog met vergrootglas

Het vergroten van data gedreven werken in het onderwijs

Een dynamisch speelveld

De sector is de afgelopen periode versneld in een ontwikkel- en verbetertraject terechtgekomen. Van de urgentie tot realiseren van een strategisch HRM-beleid, tot de focus op het verkleinen van door corona ontstane welzijnsklachten bij leerlingen. Tel daar het (toenemende) lerarentekort bij op, wat nog eens extra aandacht vraagt voor het vinden, verbinden en ontwikkelen van onderwijstalent. Schoolbesturen staan voor de vraag, hoe zij dit alles zo goed en zo snel mogelijk kunnen aanpakken.

Grip op verbetering

Hoe zorg je dat je in dit speelveld het beste strategische HR plan trekt? Voor je schoolorganisatie, voor de leerlingen, voor je team, voor je kwaliteit van onderwijs? Wat is nodig, wat kun je zelf al goed en waar investeer je in? Dát (en meer) zijn vragen die HR Ontwikkeling voor en samen met schoolorganisaties onderzoekt. Door HR data te combineren met gevoel, komen we tot de beste adviezen, plannen en implementaties. We helpen je meer grip te krijgen op je HR processen en zo meer tijd voor wat écht belangrijk is!

Leraar voor de klas met andere leraren in de schoolbanken

Schoolbrede blik

We kijken niet alleen naar wat de leerling nodig heeft, maar juist ook naar wat leraren, schoolleiders en de schoolorganisatie over de hele breedte nodig hebben. In die integrale blik zit namelijk de versnellende en vergrotende factor. Daar zit de echt duurzame verbetering.

Weten waar de angels zitten en waar de kansen liggen op HR-vlak, dat is de basis van de aanpak van HR Ontwikkeling.