Oprechte aandacht voor je onderwijstalent kenmerkt professionele schoolorganisaties

Professionele schoolorganisatie

Bevorderen van talentontwikkeling en motivatie van leerlingen én onderwijsprofessionals. Het is vast onderdeel van eigentijds en toekomstbestendig onderwijs. Dit onderwijs vraagt om vitale bestuurders, schoolleiders en leraren, die (samen)werken aan de ontwikkeling en professionalisering van de hele schoolorganisatie. Met als resultaat: voldoen aan de continue vraag naar flexibiliteit én stelselmatig doorvoeren van verbeteringen voor een optimaal leerklimaat.

Lerares voor de klas met aantekeningen op een bord

Herken jij deze uitdagingen?

  • Hoe bouw ik aan een veerkrachtige en lerende schoolorganisatie, waarin onderwijsprofessionals floreren i.p.v. onnodig uitstromen?

Onze pijlers

hoofd met draaiend rotor

Strategisch

Opzetten, implementeren en monitoren van een strategisch HRM beleid
uitleg gevend poppetje

Leercultuur

Neerzetten van een professionele leercultuur

samenwerkende poppetjes

Mensgericht leiderschap

Inbedden van mensgericht schoolleiderschap

Door op deze drie niveaus te werken aan een professionele schoolorganisatie zorg je dat je de uitdagingen van nu adequaat oplost en die voor de lange termijn een impuls geeft.

Neem contact met ons op. We vertellen je graag meer en denken heel graag met je mee!

Een professionele schoolorganisatie kenmerkt zich door oprechte aandacht voor de mens ,achter zowel de onderwijsprofessional als de leerling.