Werken aan toekomstbestendig onderwijs. Samen voorsprong creëren door het sturen op mens en schoolorganisatie. Strategisch en praktisch, met maatwerkoplossingen voor vandaag en morgen.

Over HR Ontwikkeling

Het zijn de mensen binnen een schoolorganisatie die zorgen voor toekomstbestendig onderwijs. Daarom is het belangrijk dat mensen zich welkom voelen, betrokken worden bij de doelstelling van jouw schoolorganisatie en hun eigen talenten verder kunnen ontwikkelen.

Ongeacht of het gaat om capaciteitsvraagstukken, operationele vraagstukken of strategische advisering; ons team zet zich altijd in op (vernieuwende) mogelijkheden binnen een schoolorganisatie. Wij bieden meer dan de juiste specialist voor een tijdelijk project; wij blijven af van wat al goed gaat en bieden aanvullend advies om HR-gerelateerde vraagstukken op korte en lange termijn naar een hoger niveau te tillen. 

Met onze aanpak krijgt jouw schoolorganisatie grip op de HR processen en meer tijd voor wat écht belangrijk is!

schoolboeken op een hand

Wat inzet van HR Ontwikkeling scholen oplevert?

  • Vinden, verbinden en ontwikkelen van je belangrijkste kapitaal: je medewerkers;
  • Stimuleren van goed werknemer- en werkgeverschap en nemen van eigen verantwoordelijkheid;
  • Bekrachtigen van je werkgeversmerk wat het makkelijker maakt het juiste personeel aan te trekken.

Kortom, samen werken aan toekomstbestendig onderwijs door het sturen op mens en organisatie. Strategisch, praktisch én met oplossingskracht

We werken met en voor verschillende overheidsinstellingen aan strategische HRM vraagstukken. Het zijn de mensen die een schoolorganisatie laten floreren. Samen creëren we jouw HR oplossing.

Robert Jacobs, eigenaar en sHRM adviseur

Onze missie

In alles wat wij doen, staat goed zorgen voor ons onderwijstalent op de eerste plek. Wij zien dat als de korte én lange termijn katalysator voor verhoging van de kwaliteit op alle fronten. Wees zuinig op en investeer in de mensen die werkzaam zijn in het onderwijs en de sector zal floreren als nooit tevoren. Bevlogen onderwijsprofessionals die leerlingen optimaal bedienen, scholen als broedplaatsen voor talentontwikkeling, leerlingen die zich maximaal ontwikkelen en onderwijs als werkgever met een enorme aantrekkingskracht voor nieuw onderwijstalent. 

Niet de leraar centraal, niet de leerling centraal maar de mens centraal.

Hoe zou het zijn als…

Hoe zou het zijn als…

  • Iedere schoolorganisatie in Nederland een gedegen en compleet strategisch personeelsbeleid (sHRM) voert, dat wordt vertaald naar de werkvloer?
  • Overal mensgericht leiderschap wordt toegepast als essentiële motor voor het verhogen van duurzame inzetbaarheid en onderwijskwaliteit?
  • Leraren en leerlingen met plezier naar school gaan en maximaal worden gefaciliteerd het beste uit zichzelf en elkaar te halen?

Hoe ziet de onderwijswereld er dan uit? Wat wordt er dan nog meer mogelijk?

Ik denk graag met je mee, hoe we dit kunnen bereiken.

Een keer koffie drinken? Neem contact op. Dan kijken we samen naar waar je nu staat, waar je naartoe wilt en hoe je daar kunt komen.