Je onderwijsteam enthousiast en veerkrachtig houden? Werk aan een professionele leercultuur!

Jouw vraag

“Hoe creëer ik een sterk team, waarin ieders krachten worden benut en er sprake is van een professionele leercultuur?”

Ons antwoord

Teamleren en diversiteit zien wij als vliegwiel voor het creëren van een flexibele, passende en inspirerende leercultuur binnen (en buiten) de school. Leraren en schoolleiders zijn het belangrijkste kapitaal van jouw school(bestuur). Het heeft een grote meerwaarde als je investeert in teamleren, werkplezier, ontwikkeling en gedrevenheid.

Een divers personeelsbestand is een drijvende kracht achter creativiteit en innovatie binnen je school. Zeker als medewerkers zichzelf mogen zijn in hun werk als leraar. Je zult zien dat er dan ook een hogere betrokkenheid is (en minder uitstroom) en een hogere productiviteit (lees inspirerende leeromgeving voor leerlingen).

Bekijk onze uitgebreide brochure hier.

Jouw winst

  • Visie van de schoolorganisatie wordt uitgedragen door medewerkers en teams;
  • Meer saamhorigheid, onderling begrip en teamgevoel;
  • Professionele en inspirerende werksfeer, leren van en met elkaar;
  • Hoger werkplezier, lager ziekteverzuim, minder vertrek;
  • Aanwezige potentieel meer benutten, ruimte voor creativiteit en innovatie.

Benieuwd hoe onze aanpak jouw school verder kan helpen?

Neem contact met ons op. We denken heel graag met je mee!

Richt je aandacht op de ‘zittende’ leraren. Biedt ze ruimte voor zelfontwikkeling, teamleren en werkplezier.
Een professionele leercultuur werpt op zoveel vlakken vruchten af!