Een doordacht in-, door- en uitstroombeleid geeft grip!

Jouw vraag

“Waar vind ik nieuw onderwijstalent die passen bij het DNA van mijn schoolorganisatie? Hoe zorg ik dat ze goed landen in onze schoolorganisatie? Wat moet ik doen om mijn onderwijstalent aan boord te houden? En hoe zorg je ervoor dat de medewerkers die uitstromen, vertrekken als onderwijsambassadeur?”

Ons antwoord

Het goed inrichten van een instroom-, doorstroom én uitstroombeleid helpt scholen op tijd bij te sturen en te monitoren waar in het HR proces verdere verbetering wenselijk of mogelijk is. Inzicht in beweegredenen, overzicht van ontwikkelmogelijkheden en -kansen, en grip op uitstroom zorgen voor een hogere duurzame inzetbaarheid van onderwijstalent. En dat is zeker in deze tijden van (dreigende) tekorten geen sinecure.

Benieuwd wat dit concreet betekend voor de drie onderdelen? Bekijk de uitgebreide brochure hier.

Jouw winst

  • Grip op je HR processen en meer tijd voor wat écht belangrijk is!;
  • Onderwijsprofessionals blijven (langer) behouden voor jouw schoolbestuur;
  • Verbetering van het werk- en leerklimaat;
  • Borgen en vergroten van de onderwijskwaliteit;
  • Grotere aantrekkingskracht als werkgever en als schoolbestuur.

Eens sparren over het ontwikkelen of verbeteren van je in-, door- en/of uitstroombeleid?

Neem contact op. Dan kijken we samen naar waar je nu staat, waar je naartoe wilt en hoe je daar kunt komen.

Weten wat er echt speelt én daar structureel iets mee doen om je onderwijstalent te vinden, verbinden en ontwikkelen; dat is waar het in de kern om draait.