Onze opdrachtgevers

Met gepaste trots onze klanten

Wij werken met passie voor zowel grote als kleine schoolorganisaties en overheidsinstellingen.

schoolboeken op een hand

Leraar in Nijmegen

Vanuit HR Ontwikkeling ben ik werkzaam als freelance (HR) projectleider voor Leraar in Nijmegen, een educatief partnerschap tussen VO-en MBO besturen, lerarenopleidingen, overheid en bedrijfsleven. Leraar in Nijmegen is een uitvloeisel van de Regionale Aanpak Personeelstekort en heeft als doel de excellente kwaliteit van onderwijs – die zo kenmerkend is voor de stad en de regio – voor nu en de toekomst te borgen.

Kennis en innovatie zijn belangrijke pijlers in het regionale onderwijs en dat zie je terug in dit fantastische project. Kwantitatieve en kwalitatieve groei van het lerarencorps in onze regio is het gezamenlijk streven. En daarbij wordt o.a. ingezet op versterking van imago, strategische werving, adequate begeleiding bij instroom, aandacht voor behoud en verdere ontwikkeling van onderwijstalent én bewuste monitoring van de uitstroom. Alles vanuit goed en mensgericht werkgeverschap. Kortom, als (HR) projectleider help ik de partners grip te krijgen op hun HR processen. Zodat zij gezamenlijk de grote uitdagingen in het onderwijs te lijf gaan.

Uit de rapportages van het Ministerie van OCW blijkt dat we het als RAP-regio bovengemiddeld goed doen, iets om samen trots op te zijn!